Sant Feliu de Guíxols se solidaritza amb les víctimes

Transcrivim íntegrament l’article publicat pel setmanari El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà, respectant-ne la grafia original i normalitzant la puntuació:

Per a·ls pobres pescadors

El dimars rebérem una comunicació de l’Alcaldia invitant-nos a una reunió en la que devia tractar-se de buscar recursos per a aliviar en lo posible la trista situació en què·s trobavan les famílies de les víctimes dels últims temporals.

A les set de la nit ja érem al saló de sessions de les Cases Consistorials, ahon hi vejérem representades les següents societats: Casino El Guixolense, Associació Catalana Autonomista, La MArina, Orfeón Gesoria, Progreso Reformado, Gremio de Maestros Constructores, Centre de UFNR, Ateneo Social y Cooperativa Obrera, Cooperativa La Guixolense, Cámara de Comercio, Salvamento de Náufragos, Unión Comercial y demés, quins noms no recordem y el colega local “Ciutat Nova”. Comensà la reunió manifestant el senyor alcalde que havia rebut la visita d’una comissió formada de dos indivíduos, un del Orfeón Gesoria y l’altre de La Marina, exposant-li que veurian am gust que·s busquessin els medis necessaris per a poguer socórrer a les famílies dels pobres mariners, víctimes dels darrers temproals, y que havia també rebut una comunicació de l’Associació Catalana Autonomista expresant-se en igual sentit. Donchs, aixís, -diu- he cregut convenient cridar-vos a vosaltres, per veurer si entre tots podem trobar la manera d’ajudar als nostres germans, els pescadors.

Després d’exposar, alguns dels assistents, la seva opinió, es cregué lo més acertat nomenar una comisió dels allí presents per a que es cuidés d’organisar els actes que cregués convenients, designant-se per a formar-la als senyors següents: Josep Batet, Josep Gelabert, Josep Cruañas, Joan Fortó y mossèn Santos Boada, en representació de les Societats Casino El Guixolense, Associació Catalana Autonomista, La Marina (pescadors), Salvamento de Náufragos, Ateneo y Social, respectivament.

El senyor Serra oferí son concurs en nom del Orfeó, com també mossèn Santos Boada en nom de les seccions dramática y musical del Ateneo.

———–

El dimecres se reuní la comissió organisadora y acordà fer una capta pública per a la cual demanà el concurs del senyor ajudant d’Aduanas y del senyor rector; també acordà celebrar una vetllada teatral el dijous de la propera setmana, havent el senyor Vidal cedit gratuïtament el Teatre y, la Companyia d’Electricitat, la llum.

No duptem pas que aquesta població sabrà demostrar una vegada més llurs sentiments humanitaris portant, ja que no pot l’alegria y la vida, cuan menys un bossí de pa a les llars dels pescadors que sucumbiren.

————

En la impossibilitat de poguer donar una nota exacte de lo recaudat en la capta pública verificada ahir, esperarem a publicar-la en el nombre vinent junt am lo que·s recaudi en la vetllada que·s celebrarà la propera setmana en el Teatro Novedades, en quina pendran part l’Orfeón Gesoria y las seccions dramática y musical del Ateneo Social.

El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà (11 de febrer de 1911)

Si vols, hi pots deixar un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s