Tag Archives: Cambra de Comerç de Barcelona

L’informe de la Cambra de Comerç de Barcelona: Balanç del temporal de 1911 al districte marítim de Barcelona (1/5)

El dia 6 d’abril de 1911, una comissió de 8 membres la Cambra de Comerç de Barcelona va emetre un llarg informe de 18 pàgines, que resumia totes les informacions que al llarg de dos mesos els havien enviat els ajuntaments i rectors de les poblacions afectades pel temporal, i també els damnificats (patrons de barques perdudes, mariners ferits o familiars dels difunts).

La comissió la formaven  Josep Millet Pagès, Ricard Guitart, Marià Martí Ventosa, Fermí de Izaguirre, Salvador Maristany Sensat, Ricard Ramos (?), Pau Vila Rodríguez i Lluís Parés.

Recordem que la Cambra de Comerç de Barcelona va actuar com a canalitzadora de les indemnitzacions que es van concedir a aquests damnificats. Aquest informe, doncs, era el primer intent de la comissió de sintetitzar les dades disponibles. L’objectiu era establir amb quins criteris s’havien de repartir les indemnitzacions i quina quantitat pertocava a cadascun dels propietaris, ferits i familiars.

Les seves conclusions no van ser definitives, ja que les setmanes posteriors molts dels afectats van presentar reclamacions i van demanar que es corregissin alguns errors que contenia, per exemple sobre qui eren els propietaris reals d’algunes de les barques perdudes.

Malgrat tot, aquest informe és una font d’informació valuosíssima. Es troba a l’expedient que ja hem comentat en aquest bloc (Arxiu Històric de la Cambra de Comerç de Barcelona, Caixa 1, expedient 1), del qual extreiem tota la informació relacionada amb l’actuació de la Cambra de Comerç al voltant del temporal de 1911.

Us el transcrivim en quatre escrits consecutius d’aquest bloc, que corresponen a les quatre parts de l’informe:

  1. Quines institucions i persones havien enviat informació a la Cambra de Comerç de Barcelona.
  2. Quins criteris proposava aplicar per repartir les indemnitzacions
  3. Noms de les víctimes mortals del temporal al districte de Barcelona, circumstàncies i noms dels seus familiars
  4.  Noms de les barques afectades.

Ja que vam tenir l’oportunitat de consultar aquest document in extremis l’estiu del 2011, abans que l’Arxiu Històric de la Cambra de Comerç de Barcelona tanqués les seves portes al públic, el compartim ara amb l’esperança que aquestes llargues transcripcions contribueixin a facilitar la recerca sobre aquest temporal al districte marítim de Barcelona, i a preservar la memòria d’aquells que en van ser víctimes personals i materials.