Tag Archives: Palamós

Palamós es mobilitza per les víctimes

Una setmana després d’haver donat la notícia del temporal, la publicació El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà també es feia ressò de les iniciatives que s’havien emprès a Palamós per ajudar els supervivents.

Com en tants altres llocs, la notícia evidencia que les entitats que formaven el ric teixit social i cultural de la població (amb una participació destacada de les entitats i grups musicals) es van abocar a impulsar aquestes iniciatives.

Més enllà de la voluntat periodística de deixar-ne constància, aquestes publicacions perseguien explícitament animar les contribucions dels lectors.

A través de la comarca. Palamós

Al Centro Federal s’ha obert una llista per ajudar a aminorar las desditxas de las famílias dels nàufrechs de la Costa de Llevant.

————

Per iniciativa de la Junta del “Centre Econòmic” ha tingut efecte a Casa de la Vila una reunió presidida per el senyor alcalde am concurrència dels presidents de totes les societats recreatives al efecte d’organisar quelcom per a recullir fondos per a enviar a les famílies de les víctimes dels temporals de mar.

Totes les representacions han estat conformes am la proposició y han promés el seu concurs.

Las orquestas s’han ofert també per les captas que diumenge tindran lloc.

Les safates les passaran belles noyes que les mateixes societats designaran.

Una comissió del Ajuntament y de dites societats amb els seus estendarts y ensenyes presidirá la comitiva.

La filantrópica Palamós desperta y cumplirá lo seu deber.

El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà (11 de febrer de 1911)

Ressò del temporal a Palamós

Pocs dies després del temporal, el setmanari El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà es feia ressò per primera vegada del temporal que les costes de més al sud havien patit, a través d’aquesta breu anotació del seu corresponsal a Palamós:

A través de la comarca. Palamós

Han passat dias dolents per la pesca, alguns de temporals qu·han causat tantas víctimas més avall de la Costa de Llevant, que no podem dir si·ls pescadors de Calella han deposat o no la seva actitud de no deixar peix a Palamós.

El programa: orgue de la Democràcia Federalista del Baix Empordà (4 de febrer de 1911)