Tag Archives: Peníscola

Notícies de la tempesta a Peníscola i Vinaròs

Una setmana després del temporal, començava a arribar al Camp de Tarragona el balanç que la tempesta havia tingut en diverses poblacions del País Valencià, especialment a Peníscola i Vinaròs:

“Se han recibido noticias oficiales que confirman la catástrofe marítima ocurrida en Peñíscola. Últimamente han aparecido los cadáveres de José Bautista Blasco Guzmán, Antonio Guzmán Roig y otros en la playa de Vinaroz. Créese que son también de marineros de Peñíscola.”

Diari Las Circunstancias (Reus, 9/2/1911). Secció “Crònica”.

Nàufrags a l’Ampolla

“En las playas de Ampolla han sido hallados dos cadáveres, suponiéndose que serán de tripulantes de las barcas que naufragaron en Peñíscola. El ayudante de marina ha salido para dicho punto. Para identificar los cadáveres han llegado algunos marineros de Peñíscola”

Las Circunstancias (Reus) 12/2/1911. Secció “Crónica”

La tempesta de 1911 i la creació del port de Peníscola

 

Alfred Ayza analitza de quina manera la tempesta de 1911 va influir en l’empenta final al projecte de construcció d’un port per a la flota pesquera de Peníscola:

«Abans de la construcció del port actual, la flota pesquera local havia d’encontrar refugi en una de les dues badies que formaven el penyal i el tòmbol, segons de quin costat bufava el vent. Si el vent era de component nord resultava més còmoda la banda sud, i al contrari, si el vent era de component sud, els mariners preferien, evidentment, col·locar l’embarcació al nord. L’experiència els demostrà que la major part del temps les barques eren fondejades en el lloc ja esmentat de la Porteta, on es desenvolupava tota la vida pesquera local. Tanmateix, hi havia determinast oratges o temporals, fonamentalment de llevant, contra els quals era inútil buscar protecció a Peníscola. Després de la construcció del port de Vinaròs (1866), quan feia mal temps, els mariners preferien anar-hi a quedar-se ací a mercé del temporal.

Aquesta necessitat de construir un port anava creixent a mesura que augmentava la flota i la vida marinera local; però fou potser un gran temporal que hi hagué l’any 1911 el que actuà com espoleta per a la iniciació de les gestions oficials encaminades a aconseguir un port nou. El fort oratge començà a deixar-se sentir, amb vent de llevant, el 31 de gener i durà fins el dia de la Candelera. Desgraciadament, aquell temporal de mar encara es recorda com una de les majors catàstrofes sobrevingudes al món mariner de Peníscola, el qual ocasionà la desaparició de diverses tripulacions senceres.

És evident que, en anterioritat, els temporals havien produït calamitats i pèrdues humanes nombroses, tal com els dels anys 1883, 1885 i 1891, que, en conjunt, sumaren més de 80 víctimes. Ara bé, el de 1911 fou considerat el pitjor de tots.

Posades així les coses, hi hagué moltes pressions de les autoritats locals i, a poc a poc, anà gestant-se el que acabaria essent un projecte de construcció del port actual

Font: Alfred Ayza Roca, El món mariner de Peníscola: paraules i coses. València: Universitat de València – Diputació Provincial de Castelló, 1981, p. 106-108