Tag Archives: Pila

El balanç de la tempesta a Cambrils

A Cambrils, el balanç de la tempesta va ser esgarrifós: quinze persones mortes o desaparegudes per sempre en una sola nit. És la desgràcia més important que es coneix a Cambrils, fora dels períodes de guerra i d’epidèmies.

Els morts eren tripulants de cinc bastiments naufragats, que es dedicaven a la parella de bou: María i Pilar, de l’armador Josep Folch Garjolí Molonas; Dos de Mayo i Joaquín, de Joan Font Font Flaire; i una barca d’Anton Fortuny Salvadó. També es veieren afectades greument dues embarcacions més, de les quals no coneixem el nom complet dels armadors: Baset i Alterats Noya. Altres barques del bou de quatre armadors patiren danys.

De totes aquestes barques, la Pilar, la María i la d’Anton Fortuny es perderen totalment. Les altres sembla que foren reparades. Fins i tot una de la parella del Joan Font, després de ser restaurada, va ser anomenada la Recién Nacida.

El temporal va deixar moltes vídues i orfes. Les dones pescadores no podien sobreviure sense els braços que anaven a pescar. Sovint quedaven amagades pel fet de no anar a la mar tot i treballar per aconseguir tirar endavant les hisendes familiars: barca, sàrcies, ormeigs… Malauradament, ha de ser una desgràcia la qui els doni protagonisme.