Tag Archives: Reus

Actes de solidaritat cap a les víctimes del temporal

La solidaritat que van despertar les víctimes del temporal de 1911 i les seves famílies va tenir un abast extraordinari, tant en l’espai com en el temps.

Aquí podeu llegir una notícia de premsa que mostra com, gairebé 4 anys després de la catàstrofe, a Reus es continuaven organitzant actes públics per recollir diners per a les víctimes de Cambrils

“A continuación se dá lectura a un oficio de una Comisión de la Prensa local suplicando al Ayuntamiento costee una banda de música para la cuestación pública organizada por dicha Comisión para el dia 8 de este mes a beneficio de los náufragos de Cambrils.

El Ayuntamiento acuerda acceder a lo solicitado y a propuesta del Sr. Fábregas contribuir a la cuestación con 50 pesetas.”

Arxiu Municipal de Reus. Fons Ajuntament de Reus.

Actes del Ple (1914/12/04), f. 415v-416r

Mossèn Joan Batalla

En parlar de la parròquia de sant Pere de Cambrils, no es pot deixar passar la figura del seu primer rector, mossèn Joan Batalla i Segarra (1843-1924). Durant la seva estada a Cambrils (1878-1883) no es limità a les tasques relacionades amb el culte, sinó que s’interessà pels assumptes del barri i va crear la primera societat de pesca de Cambrils, el “Montepío de mareantes del Puerto de Cambrils”, antecedent de la Confraria de Pescadors. Aquesta vocació social de Mn. Joan Batalla el féu mereixedor de la Creu de Beneficència de primera classe, a causa de la seva actuació davant d’un temporal durant els dies 27 i 28 d’octubre de 1879, ocorregut a Cambrils.

Amb aquests antecedents, de forta vinculació al barri mariner, s’entén la realització de diversos actes de culte i d’ajut a les víctimes del temporal de 1911 que es van dur a terme a Reus, on Mn. Joan Batalla n’era rector, concretament de la parròquia de la Sang.

Els actes es van fer a l’ermita del Roser, de la qual Mn. Joan Batalla n’era administrador com a rector de la parròquia Sang de Reus. Hi va haver ofici solemne per les ànimes dels pescadors morts durant el temporal, presidit per la comissió de la Creu Roja i on també hi van ser presents membres de la Confraria de Pescadors de Cambrils. Juntament amb l’ofici també es varen realitzar actes de recaptació per les víctimes del temporal, on es recolliren 193,10 ptes.

La tempesta de 1911, a “Thalassa”

El temporal de 1911 i altres llevantades han estat protagonistes d’un reportatge del programa Thalassa, del Canal 33. El podeu veure clicant sobre l’enllaç.

Funció teatral en benefici de les víctimes

La empresa del Teatro Fortuny está organizando una función a beneficio de los damnificados por los temporales marítimos.

Diari Las Circunstancias (Reus), 10/2/1911. Secció “Crónica”.

Recaptació escolar a favor de les víctimes de Cambrils

Arreu de Cstalunya, molts col·lectius van encetar col·lectes per als damnificats de la tempesta. Aquesta notícia ens parla de la iniciativa d’una escola privada de Reus:

Los alumnos de la escuela superior regentada por don Jaime Poch, han abierto una suscripción para los perjudicados en los últimos temporales marítimos.

Por una comisión de dichos alumnos hoy ha sido entregada al Ayuntamiento la suma recaudada para tan benéficos fines.

Diari Las Circunstancias (Reus) 12/2/1911, Secció “Crónica”