Tag Archives: Caldes d’Estrach

Pescadors morts o greus: Balanç del temporal de 1911 al districte marítim de Barcelona (4/5)

La tercera part de l’informe és el llistat de tots els pescadors morts al districte de Barcelona i la indemnització que pertocava a cadascun dels seus familiars.

Són un total de 56 víctimes mortals (26 dels quals eren de Barcelona, 11 de Badalona, 9 de Vilassar de Mar i 10 de Caldetes) i 3 supervivents en estat greu.

Per tal que la lectura sigui més lleugera i facilitar la identificació de les persones, no transcrivim literalment la llista, sinó que ho limitem als noms i circumstàncies de les víctimes i els seus familiars. Ometem les consideracions econòmiques de cadascun.

He aquí ahora el proyecto para el reparto de cantidades.

BARCELONA

 1. Lluís Serra Macià, mort. Deixava vídua Lluïsa Pinós, fill Joan de 6 mesos, mare Teresa Macià de 75 anys.
 2. Esteve Eulogio Bertran, mort. Tenia 16 anys. Deixava el seu pare Àngel Eulogio, de 42 anys, i Maria Bertran, de 37 anys.
 3. Enric Soriano Jornalé, mort. Tenia 14 anys. Deixava la seva mare Angustias Jornalé, de 34 anys.
 4. Antoni Ibern Sogas, mort. Deixava els seus pares molt vells (Antoni Ibern i Teresa Sogas) i els seus germans Teresa (de 12 anys), Gaspar (11 anys), Manuel (de 23 anys, que feia el servei militar).
 5. Isidro Serra Macià, mort. Deixava vídua Antònia Pinós, un fill Isidre de pocs dies (que sembla que va morir poques setmanes més tard) i la seva mare Gaietana Macià (de 73 anys).
 6. Gaietà Amorós Tafalla, mort. Deixava pares molt vells (Gaietà Amorós Caniela i Josepa Tafalla), germana Teresa (20 anys) i Remei (16 anys), ambdues solteres.
 7. Vicenç Pascual Huguet, mort. Tenia 22 anys. El seu pare era jornaler.
 8. Josep Blasco Guzmán, mort. Deixava la seva mare Maria Guzmán Aixa, de 57 anys.
 9. Bautista Blasco Guzmán, mort. Germà de l’anterior.
 10. Antoni Guzmán Roig, mort. Deixava vídua Francisca Martorell Pedra, i tres fills: Francisca (9 anys), Agustina (5 anys) i Climent (2 anys).
 11. Jaume Guzmán Roig, mort. Deixava la seva mare Agustina Roig, de 60 anys.
 12. Marc Aixa Sans, mort. Tenia 11 anys i els seus pares (Marc Aixa Castells i Rosa Sans Martínez) no eren vells.
 13. Vicenç Castells Homs, mort. Tenia 21 anys i els seus pares (Vicenç Castells Sans i Maria Homs) no eren vells.
 14. Eusebi París Salvador, mort. Els seus pares eren molt vells (Bautista París i Antònia Obiol) i deixava 3 germans casats i una germana soltera (Teodora París Salvador, de 18 anys).
 15. Manuel Bayarri Salvador, mort. Deixava la seva mare (Antònia Salvador), tres germans solters i tres germans casats.
 16. Francesc Ximenis Rosich, conegut com a Ramon, mort. Deixava els seus pares adoptius (Miquel Rafel Romeu Ferrer i Concepció Matamoros), amb els quals vivia i als quals donava el jornal.
 17. Eusebi Sabater Biosca, mort. Era solter i orfe. Deixava un germà i una germana majors d’edat i casats, i una germana soltera (Rosa Sabater Biosca, de 20 anys), amb la qual vivia.
 18. Antoni Salvador Albiol, mort (en altres documents el cognom està escrit com a Salvadó, la forma probablement més correcta). Era el pare dels següents 4 morts. Deixava vídua (Dolores Castells Simó, que probablement es deia Dolores Castell Simó), tres fills (Hilari Salvador Castells -o Salvadó Castell- de 12 anys, Dolores Salvador Castells de 8 anys i Antònia Salvador Castells de 4 anys) i una cunyada de 75 anys, cega.
 19. Antoni Salvador Castells (més probablement Antoni Salvadó Castell), mort.
 20. Vicenç Salvador Castells (més probablement Vicenç Salvadó Castell), mort.
 21. Albert Salvador Castells (més probablement Albert Salvadó Castell), mort.
 22. Josep Salvador Castells (més probablement Josep Salvadó Castell), mort.
 23. Gabriel Forest Carbó, mort. Deixava un pare jornaler que treballava al moll i cobrava poc, i un germà (Bartomeu), amb minusvalia.
 24. Joan Vidal Ventura, mort. Deixava vídua Beatriu Pinós, dos fills (Josep i Teresa) i el seu pare Josep Vidal Costa (de 74 anys, vivia amb ells).
 25. Josep Brull Martí, mort. Deixava vídua Amàlia Barros Sánchez, una filla (Àngela Brull Barros, de 9 anys) i un fill (Josep Brull Barros, de 3 anys).
 26. Antoni Ramón Sabater, mort. Deixava vídua Maria García Pascual, un fill (Vicenç Ramón García, de3 anys), una filla (Maria Ramón García, de 3 mesos) i el seu pare Josep Ramón, de 65 anys.
 27. Josep Vizcarro Jiné, mort. Deixava el seu pare José Vizcarro Martínez (impossibilitat pels dolors), la seva mare Antònia Jiné Vizcarro i el seu germà Antoni Vizcarro Jiné, de 8 anys.
 28. Manuel Frasquet Ramón, mort. Deixava vídua Leonor Fe Agustina, les seves filles Josepa (3 anys) i Anna (4 mesos) i la seva mare Marianna Ramón, de 56 anys.

BADALONA

 1. Francisco Teixidó Teixidó, mort. Deixava vídua Rosa Campany Costa.
 2. Gaspar Teixidó Ventura, mort. Deixava vídua Dolores Isamat Guissó, els seus fills Paula (malalta crònica, 17 anys), Llorenç (15 anys), Pere (13 anys), Josep (10 anys) i Teresa (4 anys).
 3. Francisco Vidal Giralt, mort. Deixava vídua Rosa Arquer Salvà, la filla Mercè Vidal Arquer (11 anys), el fill Anastasi Vidal Arquer (4 anys) i el sogre Pere Arquer Vidal (de 74 anys, que vivia amb ells).
 4. Andreu Grau Olivet, mort. Deixava els seus pares (Marc Grau Lladó i Ana Olivet Forcada), d’avançada edat, als quals mantenia.
 5. Joaquim Camps Vidal, mort. Deixava vídua Gertrudis Altimira Colominas, les seves fills Joana (11 anys), Joaquima (8 anys) i Concepció (4 anys) i la seva mare Joaquina Vidal Maristany (69 anys, a la qual mantenia).
 6. Salvador Fonolla Giralt, mort. Deixava vídua Gaietana Costa Marot, la filla Maria (15 anys) i els fills Joan (12 anys) i Josep (4 anys).
 7. Joan Blanch Barbosa, mort. Deixava vídua Francisca Puig Batlleria i els fills Joan (17 anys), Pere (13 anys), Francesc (7 anys), Teresa (21 anys) i Rosa (5 anys).
 8. Pasqual Blanch Barbosa, mort. Deixava vídua Teresa Fonollà, els fills Robert (9 anys) i Carles (6 anys) i la seva germana Eulàlia, de 68 anys, que estava impedida i sembla que va morir poc després.
 9. Joan Grau Canals, mort. Deixava vídua Teresa Font Vidal, els fills Teresa (8 anys), Carme (4 anys) i Josep (1 any).
 10. Bonaventura Jané Mayolas, mort. Tenia 13 anys i deixava el seu pare Emili Jané, jove.
 11. Pere Grau Vidal, mort. Deixava el seu pare Pere Grau Granger (pescador de 61 anys que ja anava molt poc a la mar), la seva mare Rosa Vidal Giralt, el seu germà Ramon Grau Vidal (10 anys). També tenia dues fills de 23 i 18 anys, que devien estar casades.

VILASSAR DE MAR

 1. Joan Farré Ramon, mort. Deixava vídua Àngela Graupera Tomàs i les filles Mercè (22 anys, soltera, que vivia a Sant Pol), Francesca (4 anys) i Matilde (1 mes). També tenia una filla de 25 anys, casada. Mantenia una filla del primer matrimoni de la seva dona.
 2. Jaume Llorca Cortés, mort. Deixava vídua Amàlia Mayor Llorca i la seva filla Francesca Llorca Mayor, de 18 mesos, cega.
 3. Melcior Martí Martorell, mort. Deixava vídua Antònia Vendrell Penosa, i la seva filla Maria (10 anys).
 4. Salvador Martí Martorell, mort. Deixava vídua Irene Sala Tarsi, i la filla Margarida, de 9 anys.
 5. Pau Vila Abril, mort. Deixava vídua Cristina Almera Domènech, i el fill Josep, de 18 anys.
 6. Francesc Garcia Verdaguer, mort. Deixava vídua Coloma Sitges i Bassa, sense fills.
 7. Jeroni Carrau Bernet, mort. Deixava vídua Maria Vila Abril, la filla Francisca (malalta des de feia molts anys d’afecció medul·lar) i el fill Jeroni (12 anys).
 8. Salvador Carles Baixés, mort. Deixava els seus pares Antoni Carles i Teresa Baixés.
 9. Miquel Flamarich Carbonell, mort. Deixava vídua Teresa Ferrés i Abril, el seu pare Isidro Flamarich (80 anys), la seva filla Elvira (16 anys) i una tia Francisca Abril Cabré (de 65 anys, pobra).

CALDETES

 1. Emili Brugué Xipell, mort. Sense dades.
 2. Joaquim Ribas Riera, mort. Deixava la seva mare Dolores Riera Graupera, i dos germans majors d’edat.
 3. Marcel·lí Gibert Julià, mort. No deixava vídua però sí dues filles (Clàudia Gibert Bofill, de 20 anys i Joaquima Gibert Bofill, de 17 anys).
 4. Salvador Grau Fontrodona, mort. Germà del següent. Deixava un germà major d’edat i un menor (Bonaventura)
 5. Lluís Grau Fontrodona, mort. Germà de l’anterior. Deixava un germà major d’edat i un menor (Bonaventura)
 6. Agustí Fornaguera Bruguera, mort. Deixava tres fills menors: Joaquim Fornaguera Manau (12 anys), Maria de la Concepció Fornaguera Manau (17 anys) i Felipa Fornaguera Manau (14 anys).
 7. Josep Baró Solà, mort. Deixava vídua Leonor Rovira i Serra, i el fill Ramon Baró Rovira, de 13 anys.
 8. Albert Barrera Viladot, mort. Deixava dos fills menors: Maria Barrera Arnó (20 anys) i Miquel Barrera i Arnó (13 anys).

SUPERVIVENTS  MOLT MALALTS

 1. Manel Albiol Guzmán, supervivent de Barcelona. “Está enfermo y quedó perjudicado gravísimamente”. Tenia 4 fills menors.
 2. Esteve Ferré, supervivent de Barcelona. “Está muy enfermo a consecuencia del naufragio”.
 3. Josep Sentís Margalef, supervivent de Caldetes. Segueix malalt pel mateix motiu.